SMARTWATER R.O HYDROGEN H103

SMARTWATER R.O HYDROGEN H103

10 Cấp lọc, là máy lọc nước R.O TẠO IRON giàu kiềm Hydrogen thế hệ mới nhất, 1 vòi, 3 chức năng: Nóng – Lạnh – Nguội  

10 Cấp lọc, là máy lọc nước R.O TẠO IRON giàu kiềm Hydrogen thế hệ mới nhất, 1 vòi, 3 chức năng: Nóng - Lạnh - Nguội  
DUBAI SMARTWATER R.O HYDROGEN H103
10,988,000VNĐ